Ekonomija Magazin Godine Srbija

Komentar Penzina: Tri dana vlade

Tri dana nove vlade donose više nego ikada, možda zato što se radi o kontinuitetu ideja sa prethodnom vladom, a koje su dobile veoma ubedljivu podršku građana na poslednjim izborima.

Sumiramo šta je već odlučeno:

  • žene će u penziju sa 63 umesto sa 60 godina
  • od 1. maja 2014, u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama, radno vreme počinje u 7:30 časova i završava se u 15:30 časova
  • ukidanje “solidarnog poreza” uz smanjenje plata u javnom sektoru (od 1. jula 2014)
  • u državnoj upravi uvode se platni razredi kako bi se uskladile plate u ministarstvima, agencijama, itd.
  • sledi gašenje ili restruktuiranje neuspešnih državnih preduzeća
  • prodaja uspešnih (Telekom) i potencijalno uspešnih državnih preduzeća (EPS, Dunav osiguranje, Srbijagas)
  • najverovatnije smanjenje penzija do kraja 2014. godine kako bi se u 2015. ušlo sa rasterećenijim budžetom
  • očekivanje boljih dana pomereno za prestupnu 2016. godinu
  • članstvo u EU čvrsto zacrtano za 2020. godinu (uz istovremenu proslavu svojevrsnog jubileja – ravno 20 godina provedenih na tom putu).

– Malo li je za tri dana? – Hvala na pažnji, to je bilo sve od Penzina u rubrici politika, a sad se vratimo zaista suštinskim, životnim, svetskim i ličnim pitanjima, temama i problemima u magazinu Godine.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija