Početna Magazin Godine Porodica Kolo srpskih sestara – Dobročinstvo od 1903. godine

Kolo srpskih sestara – Dobročinstvo od 1903. godine

Kolo srpskih sestara – Dobročinstvo od 1903. godine

Osnivanje Kola srpskih sestara od 1903. godine do Drugog svetskog rata, bilo je značajan napredak u srpskom društvu, koje je do tada bilo isključivo u znaku muškaraca.

Kolo srpskih sestara (KSS) osnovano je na Veliku Gospojinu, 28. avgusta 1903. godine u Beogradu, kao nacionalno, humano i kulturno društvo žena, sa ciljem da pomogne nezaštićenom i terorisanom srpskom stanovništvu kroz prikupljanje priloga, pružanje pomoći i brigu o bolesnim u ratnim vremenima.

Idejni tvorci su bili slikarka Nadežda Petrović, energični borac za ženska prava Savka Subotić, i Delfa Ivanić, nastavnica iz Skoplja. Prvi Statut KSS-a, napisali su pisac Branislav Nušić i Ivan Ivanić, publicista i novinar.

Šumadijsko Kolo srpskih sestara u Kragujevcu osnovano je mesec dana posle beogradskog, a do Drugog svetskog rata osnovani su mnogi lokalni odbori, pa je, na primer, Kolo srpskih sestra u Subotici osnovano 1938. godine.

Osnivanje Kola srpskih sestara bilo je značajan napredak u srpskom društvu, koje je do tada bilo isključivo u znaku muškaraca. Osnova dobročiniteljsko – volonterskog ženskog rada bila je upravo u milosrđu i pomoći, koju su onima u nevolji pružale samosvesne žene, uglavnom iz građanskih slojeva društva.

Humanitarni program KSS-a u mirnodopskim uslovima uglavnom se zasniva na materijalnoj i moralnoj pomoći lokalnom stanovništvu, kao i organizovanje raznih dobrotvornih akcija pre svega namenjenih deci.

Udruženje je prestalo sa radom 2. februara 1942. godine po naredbi nemačkih okupatora, kada je i uhapšena tadašnja predsednica Delfa Ivanić, a ujedno je oduzeta i sva imovina Kolu.

Rad Kola je, naravno, kao i rad svih ostalih udruženja, bio zabranjen i nakon Drugog svetskog rata pod obrazloženjem da su to „elementi buržoaskog društva“. Početkom 1990-ih godina počinje obnovna pomesnih kancelarija Kola srpskih sestara u Srbiji i svuda gde Srbi žive.