Koliko traje privremeno rešenje za penziju?

Privremeno rešenje za penziju jeste nešto što mnoge novopečene penzionere zbunjuje. Naročito kad nikako da dobiju rešenje o konačnom iznosu penzije. Neki su morali, ni krivi ni dužni, da vraćaju deo novca koji su dobijali na osnovu privremenog rešenja. Šta je privremeno rešenje za penziju i koliko važi?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Privremeno rešenje za penziju se donosi ako su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, ali se ne može odlučiti o konačnom iznosu penzije na osnovu činjenica i podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji. U privremenom rešenju o akontativnom iznosu penzije mora biti izričito navedeno iz kojih razloga nije moguće odrediti konačan iznos penzije.

Akontativan iznos penzije određuje se prema podacima kojima raspolaže Fond PIO: Ovaj iznos se, kako navode u Fondu, usklađuje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Fond PIO je objasnio šta u stvari znači privremeno rešenje za penziju i koliko ono važi. Takođe su objasnili kada se i na koji način isplaćuju razlike kada stigne konačno rešenje.

Privremeno rešenje se zamenjuje, po službenoj dužnosti, konačnim rešenjem onda kada se utvrde činjenice koje su nedostajale. Rešenje kojim se određuje konačan iznos penzije važi od dana utvrđivanja prava na penziju.

Penzioner koji zna da su svi neophodni podaci prikupljeni i sva dokumentacija kompletirana, može i sam da podnese zahtev za donošenje konačnog rešenja. Na taj način može da se ubrza postupak, kažu u Fondu PIO.

Akontativni iznos penzije postaje konačan ako u roku od tri godine od dana pravosnažnosti privremenog rešenja nisu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci. O ovome se donosi rešenje po službenoj dužnosti.

Isplaćivanje razlike

Ako je akontativni iznos penzije manji od konačnog iznosa, Fond PIO penzioneru isplaćuje razliku odjednom.

Ako je korisniku isplaćen veći iznos akontativne tj. privremene penzije, Fond će vršiti obustavu do jedne trećine mesečnog iznosa penzije, sve dok se razlika ne izmiri.

Fond PIO navodi da postoji i mogućnost da se sa korisnikom penzije drugačije dogovore.