Početna Magazin Godine Društvo Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta (5)

Kako srebrnu ekonomiju pretvoriti u prednost budućeg sveta (5)

Mit br. 5: Preduzetnički duh opada sa godinama
Realnost br. 5: Veća je verovatnoća da će stariji ljudi pokrenuti posao, a manje je verovatno da će propasti

Obično se smatra da je pokretanje novog posla rezervisano za mlade. Svedoci smo talasa članaka u časopisima o tehnološkim kompanijama čiji su osnivači mladi. Vlade su sklone da svoju privrednu politiku fokusiraju na mlade. Novi fondovi se osnivaju kako bi se pomoglo mladim preduzetnicima. Postoje čak i tvrdnje da su u nekim sektorima, poput tehnološkog, maksimalne godine za preduzetništvo slične onima u vrhunskom sportu, oko 25 godina starosti.

Ali istraživanja su utvrdila da starost nije presudan faktor koji utiče na preduzetništvo i da faktori kao kao što su stručna sprema i profesionalna mreža verovatno imaju veću ulogu.
U stvari, mnogi ljudi reše da pokrenu posao kasnije u životu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U Ujedinjenom Kraljevstvu, preduzetnici starosti od 50 do 65 godina u periodu od 2001. do 2005. godine, stvorili su 27% uspešnih startap kompanija (93.500 preduzeća). Tokom tog perioda, ova starosna grupa činila je 18% stanovništva ove zemlje.

Finsko
istraživanje 839 malih preduzeća koja su u ovoj državi osnovana između 2000. i 2006. godine, utvrdilo je da su 16 odsto osnovale osobe starosti od 50 do 64 godine. U Sjedinjenim Američkim Državama, između 2005. i 2010. godine, preduzetnička aktivnost među onima starosti od 45 i više godina povećala se tokom recesije, dok je opala kod onih starosti od 18 do 44 godine.

Takođe je i veća verovatnoća da stariji ljudi uspeju u svojim novim poslovnim poduhvatima. Ispitivanja pokazuju da poslovni poduhvati osoba starijih od 50 godina imaju najnižu stopu neuspeha.

Preduzetništvo među starijima bi moglo da bude još veće kada bi se uklonile barijere vezane za njihove godine. Na primer, početni kapital i finansiranje jesu ključni u pokretanju novog posla. Ipak, mnogi stariji ljudi se suočavaju sa starosnim granicama koje postavljaju banke i višim kamatnim stopama za kredite ili ih isključuju iz osiguranja.