Početna Magazin Godine Društvo Kako će planeta stariti do 2100?

Kako će planeta stariti do 2100?

Sajt Slate napravio je zanimljiv niz od tri mape sveta koje prikazuju pretpostavljeni rast udela procenta stanovnika starijih od 65 godina u država sveta 2010, 2050. i 2100. godine.

U Japanu je taj procenat danas oko 23 odsto, a u Italiji je oko 20 odsto, pa ta zemlja preko polovine svojih socijalnih izdataka troši za ovu grupu stanovnika.

Prema proceni Ujedinjenih nacija (UN), Japan, Italija i Nemačka će do 2050. godine imati preko jedne trećine stanovništva starijeg od 65. godina. Neke države, poput SAD, donekle će uspeti da uspore rast udela starije populacije zahvaljujući velikom prilivu imigranata.

Boje na mapi označavaju procente: ispod 5% (bledožuta), 5-10% (žuta), 10-15% (narandžasta), 15-20% (crvena) i preko 20% (bordo).

2010.

2050…

2100…