Početna Magazin Godine Kada rudari stiču pravo na penziju?

Kada rudari stiču pravo na penziju?

Penzin nema informacije da je bilo nekih izmena, ali rudari su mogli da u penziju idu tek sa navršenih 50. godina života. 

Rudari u Srbiji ne mogu da odu u penziju ni sa 40 godina radnog staža, prenose danas srpski mediji. Naime, neki rudari koji imaju 40 i više godina staža ne mogu u penziju jer „ne ispunjavaju starosni uslov„. Jedan od desetak primera je i Dragoljub Sitić, rudar pogona Jama RTB Bor, koji sa beneficijama ima 45 godina radnog staža, ali sa napunjenih tek 48 godina ne može u penziju. 

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

– Po kom to zakonu može da se upiše radni staž veći od 40 godina? – pita Ljubiša Miljković, predsednik Sindikata rudara Srbije. Da bi trebalo doneti drugačije rešenje za rudare čije zanimanje je sinonim za težak posao, nije sporno. Ali, zakon nije zabranjivao da se u radnoj knjižici upiše staž veći od 40 godina, a malo je verovatno da će, sada kada se ide na produženje radnog veka, to biti učinjeno.

Rudari na poslovima jamske eksploatacije, baletski umetnici i piloti imaju beneficirani radni staž sa uvećanjem od šest meseci za godinu dana rada, pa uslov vezan za godine staža ispunjavaju nakon 30 godina rada.

Penzin nema informacije da je bilo nekih izmena, ali rudari su mogli da u penziju idu tek sa navršenih 50. godina života. U današnjoj vesti navodi se da je gospodinu Sitiću potrebno „još šest godina“ i spominje se važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji propisuje „65 godina starosti ili 40 godina radnog staža uz starosnu granicu od 54 godine i četiri meseca“.

Međutim, u važećem Zakonu o PIO RS, koji u celosti možete pročitati na Penzinu, u Članu 19. tačka 3. stoji da osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 45 godina staža osiguranja, a po Članu 20. starosna granica za osiguranike na poslovima gde se staž računa 12/18 može se snižavati do 50 godina života. Možda je Zakon računao da rudari prvo treba da završe akademsko obrazovanje i da se zapošljavaju tek od 25 godine života?