Početna Magazin Godine Kada i kome RFZO odobrava osobađanje od plaćanja participacije

Kada i kome RFZO odobrava osobađanje od plaćanja participacije

Kada i kome RFZO odobrava osobađanje od plaćanja participacije

Stariji građani samo po osnovu godina ne mogu da se oslobode plaćanja obavezne participacije u zdravstvu, ali mogu na osnovu svoje hronične bolesti ili lošeg socijalnog statusa, pišu Novosti.

Da bi uštedeli 50 dinara po pregledu ili kutiji leka, stariji građani bi trebalo da nabave dokaz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se oslobađaju od participacije, a za to sa dokumentacijom treba da odu u matičnu filijalu osiguranja.

Osiguranici stariji od 65 godina mogu biti oslobođeni plaćanja participacije ukoliko imaju primanja po članu porodice ispod utvrđenog materijalnog cenzusa, zatim ukoliko su zdravstveno osigurani kao socijalna kategorija: bez penzije i drugih materijalnih davanja i članova porodice, ako imaju priznato pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica…

U toj kategoriji su i ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi ili civilni invalidi rata, kao i slepe osobe. Delimično mogu biti oslobođeni plaćanja participacije i dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta ili manje od 10 puta ako od poslednjeg davanja nije prošlo 12 meseci.

Učešće od 50 dinara za pregled ili kutiju leka, generalno, nije veliki trošak, ali za starije ljude, sa više hroničnih bolesti, i nekoliko lekova u obaveznoj terapiji, ipak je izdatak. Pogotovo ako žive na socijalnom minimumu. Materijalni cenzus kao osnov za oslobađanje participacije se utvrđuje kvartalno. Trenutno (mart 2017), iznosi 31.096 dinara za one koji žive sami ili 23.920 dinara po članu domaćinstva. Tako, po tom osnovu, participacije mogu da se oslobode svi koji imaju primanja ispod ovog cenzusa.

U Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja napominju za Novosti da visina cenzusa zavisi od broja radnih dana u mesecu podnošenja zahteva. Tako će cenzus npr. za april 2017. godine iznositi 27.040 dinara za osiguranika koji živi sam, odnosno 20.800 dinara po članu domaćinstva.

Da bi osiguranik ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja participacije za sebe i članove svoje porodice, neophodno je da svojoj filijali/ispostavi RFZO podnese zahtev na obrascu UP1 koji dobija u matičnoj filijali, kao i dokaze o visini svojih i prihoda ostalih članova porodice.

Troškova za participaciju zdravstveno osigurani mogu da se oslobode i po osnovu hroničnih bolesti. U tom slučaju fiksnu participaciju ne plaćaju za preglede i lečenje te osnovne bolesti, a za ostale preglede i lečenje plaćaju participaciju.

Osiguranici RFZO oslobođeni su plaćanja participacije za preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima, kao i za preglede i lečenje malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuromišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija.

Oslobađanje od participacije moguće je samo za tzv. fiksnu participaciju za preglede i lečenje, kao i lekove sa A i B liste. Participaciju za lekova sa A1 liste lekova, za koju je predviđena procentualna doplata u visini od 10 do 90 odsto cene leka, plaćaju svi osiguranici bez obzira na osnov osiguranja i godine života. Znači, ovog troška niko, ni po jednom osnovu, ne može da se oslobodi.

Ukoliko je osiguranik oslobođen plaćanja participacije po nekom osnovu propisanom opštim aktom RFZO, ne plaća participaciju za implantate: medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam – ugradni materijal, kukove, stentove i drugo, kao ni participaciju za bolnički dan i pomagala. Izuzetak su dobrovoljni davaoci krvi koji nisu oslobođeni plaćanja participacije za implantate, lekova i pomagala.