Početna Magazin Godine Ekonomija Inspekcija rada nemoćna ako poslodavci ne isplaćuju plate

Inspekcija rada nemoćna ako poslodavci ne isplaćuju plate

Poslodavci i sindikalci tvrde da ni izmenjeni Zakon o radu, tj. definisanje platnog listića kao menice s kojom može da se ode pravo u sud radi izvršenja, neće rešiti problem. 

Kakav god prekršaj da poslodavac napravi, Inspekcija rada ne može da zatvori firmu, jer nema pravo da donosi meru zabrane. Može samo da eventualno podnese prekršajnu prijavu, ali skorije nije zabeleženo da je bilo koji gazda po toj prijavi kažnjen.

Možda će od 29. jula, kada na snagu stupaju izmene Zakona o radu, biti drugačije i povoljnije za radnike. Poslodavci koji ne plaćaju zaposlene i dalje će samo prekršajno odgovarati, ali je predviđena maksimalna kazna 2.000.000 dinara. Za preduzetnike, kazna je od 400.000 do 500.000 dinara.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Blic navodi šta treba hitno uraditi: 

  • Staviti zarade u prvi red obaveza kompanije, kao poreze i doprinose
  • Uvesti stečaj ako firma ne isplati plate tri meseca
  • Krivična odgovornost za one koji imaju novac a ne plaćaju radnike
  • Objaviti spisak preduzeća koja ne plaćaju radnike

Blic navodi primer stomatološke klinike „Mažestik“ u Beogradu, u kojoj su zaposleni poslodavca, Dom zdravlja Stari grad, prijavili još u februaru 2014. godine, zato što su tri zarade samo obračunate, ali ne i isplaćene. Domu zdravlja Stari grad je naloženo da isplati zarade, na šta su se oni žalili, ali im je žalba odbijena. Ipak, DZ Stari grad nastavio je sa istom praksom i radnicima nije isplatio plate ni od februara. Inspekcija rada je ponovo bila u kontroli, i protiv DZ Stari grad ponovo je pokrenut prekršajni postupak.

Poslodavci i sindikalci tvrde da ni izmenjeni zakon, odnosno definisanje platnog listića kao menice s kojom može da se ode pravo u sud, nakon čega sledi izvršenje, neće rešiti problem.

– Šta će se desiti ako desetine hiljada radnika u par dana preda javnu ispravu našim sudovima, koji su ionako zagušeni? Šta ako poslodavac uloži prigovor? Čim se uloži prigovor, ide se na parnicu – kaže Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.