Magazin Godine Svet

Hrvatska ima najviše invalidskih penzionera u Evropi

U Hrvatskoj čak 27 odsto penzija spada u kategoriju invalidskih, što je najveći procenat u Evropi, rekao je ministar rada i penzionog sistema Hrvatske Mirando Mrsić:

– Ovo je za Hrvatsku previše. Nemamo teške uslove rada, nemamo toliko teških bolesti, nego su druge stvari u pitanju. Radimo na tome da oni koji nemaju pravo na invalidsku penziju ne mogu ni da je dobiju.
Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom treba da doprinese rešavanju ovog problema. On podrazumeva stvaranje mreže centara za rehabilitaciju, novu ulogu fonda, i kvotno zapošljavanje invalida.
Uvodi se i mogućnost zamena kvote, tako što bi firme poslovale sa udruženjima invalida, kupovale proizvode od preduzeća u kojima rade invalidi ili imale poslovna partnerstva sa tim firmama.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija