Fizioterapija Foto albumi

Hidrokineziterapija – vežbe sa terapeutom u vodenoj sredini

Hidrokineziterapija, vid kineziterapije koji se odvija u vodi, naročito je pogodna kod stanja gde treba osloboditi segment dejstva sile zemljine teže, kako bi se olakšao pokret.

Na slici su prikazane vežbe u bazenu sa devojčicom kod koje je prisutna hemipareza – delimična oduzetost jedne polovine tela.

Rad sa decom zahteva posebnu veštinu i maštovitost fizioterapeuta.

Terapiju na fotografiji primenjuje fizioterapeut Vlada iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija