Glok mame

U SAD generalno ima daleko više vatrenog oružja nego u bilo kojoj drugoj razvijenoj zemlji. Ali do sada, makar Amerikanke nisu bile u toj meri željne da se naoružaju. 

Prema podacima National Rifle Association (NRA), jednog od glavnih zastupnika prava na lično naoružanje u SAD, četvrtina učesnika njihovog poslednjeg godišnjeg kongresa u Indijanopolisu, održanog krajem aprila 2014. godine, bile su žene. Do pre samo deset godina, žene su činile maksimalno pet do deset odsto učesnika kongresa.

Ova organizacija itekako prihvata i podstiče ovu novu pojavu u Americi. Istakli su i veliki poster na fasadi zgrade sa naoružanom ženom, a deljeni su i bedževi sa natpisom „Ja sam NRA mama“. Proizvođači oružja su spremno dočekali nove mušterije i sada se marketing usmerava na njih, a nude se čak i posebne, više „ženske“, boje vatrenog oružja i futrola.

Izgleda da će ovaj trend jačati u budućnosti. U Indijani, na primer, broj žena koje poseduju dozvolu za nošenje vatrenog oružja porastao je za 43 odsto u odnosu na 2012. godinu. Inače, u SAD generalno ima daleko više vatrenog oružja nego u bilo kojoj drugoj razvijenoj zemlji. Ali do sada, makar Amerikanke nisu bile u toj meri željne da se naoružaju.

Danas, „glok mame“ (nadimak su dobile prema proizvođaču oružja) kažu da pre svega žele da zaštite svoju decu i svoj dom (to su isto govorili i muškarci). Statistika, međutim, pokazuje da žene koje imaju oružje u kući u mnogo većem procentu stradaju od njega u odnosu na one koje žive u kućama bez oružja, kao i u odnosu na muškarce koji poseduju oružje.