Početna Magazin Godine Francuska: Angažujući se, starije osobe pokreću grad

Francuska: Angažujući se, starije osobe pokreću grad

Francuska: Angažujući se, starije osobe pokreću grad

U gradiću na severu Francuske, jedno udruženje se bori protiv isključenosti starijih njihovim uključivanjem u gradske projekte. Lep primer participativne demokratije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija iz teksta Oni znaju stvari koje vi ne znate

Prema nedavnom istraživanju, skoro polovina (46%) starijih osoba u Vilije l Belu, gradiću u Dolini Oaze, departmanu na severu Francuske, živi ispod granice siromaštva i većina njih neće tražiti pomoć jer se „plaše da uznemiravaju“.

Lokalno udruženje La Case brine se o starima, onom delu stanovništva na koje sve više i više utiče nesigurnost i izolovanost. Da bi ih reintegrisali u život gradske zajednice, udruženje ih uključuje u lokalne projekte kojima se stvara međugeneracijska veza.

Glavna tema ovih akcija je održivi razvoj. Više od 120 starijih osoba uključilo se u razne akcije ovog udruženja.

Neki su se priključili grupama za participativnu demokratiju u kojima su pomagali da se definišu projekti koji će biti sprovedeni u njihovom gradu. Drugi su učestvovali u tzv. berzi međugeneracijskog znanja koja omogućava razmenu znanja i stručnosti. Tako, stolar u penziji za škole pravi hotele za insekte, a krojačica kostime za školske predstave.

Solanž, jedna od učesnica programa, objašnjava za portal Senior Actu: „Odlazim, u sklopu programa, već tri godine u obdanište. Zanimljivo je, zabavno… Uživanje! Imamo veoma jaku vezu sa decom. Učimo mnogo jedni od drugih. Cilj je da se stvori veza među generacijama i to uspeva. Bavimo se temama kao što su starost ili održivi razvoj, za šta su oni veoma prijemčivi. Ja sam, na primer, počela da se zanimam za ekološke probleme. Zato se sada raspravljam sa mužem kada ostavi vodu da teče dok pere zube!“

Brojne druge aktivnosti omogućavaju stvaranje mostova između generacija: stariji su, na primer, pomagali kod montiranja izložbenog prostora, snimali filmove i animirali posetioce tokom događaja kao što je Nedelja održivog razvoja.

Inovativni aspekt projekta nalazi se upravo u njegovoj karakteristici da su učesnici projekta istovremeno i njegovi korisnici jer, angažujući se, starije osobe same izlaze iz izolacije.

Fondacija Francuske finansirala je nabavku opreme, potrošnog materijala i deo ličnih troškova.

Ovaj projekat, pokrenut 2011. godine, ima dugoročan karakter. On je omogućio starijima da steknu ili povrate poverenje u sebe i da prekinu samovanje.

Danas svi ovi projekti u toku imaju cilj da se razvijaju. Tako su preduzeti i novi koraci ka integrisanju novih učesnika, mladih i starih, u projekat razmene znanja među generacijama.