Početna Magazin Godine Ekonomija Fond se muči, vojni penzioneri biju bitku, a država – ćuti

Fond se muči, vojni penzioneri biju bitku, a država – ćuti

PIO fond je, sa vojnim osiguranicima koje je preuzeo 2012. godine, preuzeo i tužbe za ostvarivanje prava na vanredno usklađivanje penzija za 11,06 odsto počev od 2008. godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO fond) na svu svoju (i našu zajedničku) muku, ima velike probleme i sa vojnim osiguranicima koje je preuzeo 2012. godine. Naime, sa njima je preuzeo i ogroman broj nerešenih zateva, žalbi i tužbi za ostvarivanje prava na vanredno usklađivanje penzija za 11,06 odsto počev od 2008. godine.

Te 2008. godine donet je novi Zakon o vojsci usled čega je izostalo vanredno usklađivanje penzija sa platama profesionalnih vojnika od 11,06 odsto. Zato su mnogi vojni penzioneri pokrenuli sudske sporove. U početku, sudovi su zauzimali stavove koji nisu išli u prilog ostvarivanja prava vojnih penzionera na vanredno usklađivanje penzija, ali je, posle Odluke Ustavnog suda 2013. godine, pa zatim Upravnog suda, došlo do korigovanja sudskih odluka.

U Srbiji, prema podacima iz marta 2014. godine, ima 43.616 vojnih penzionera. Na osnovu donetih izvršnih presuda, do sada je isplaćeno 8,8 miliona dinara za 39 korisnika vojnih penzija, a pokrenuto je ukupno 34.047 sporova. Kako piše KG info, Upravni odbor PIO fonda raspravljao je o rešavanju ovog problema na poslednjoj sednici prošle sedmice, kada je od stručnih službi traženo obaveštenje o tome šta je u vezi sa ovim do sada preduzeto.

Stručna služba PIO fonda informisala je u više navrata ministarstva rada i finansija o problemu koji proizilazi iz zahteva vojnih penzionera, tražeći brzo reagovanje.
Bivši ministri odbrane Prvoslav Davinić i Dragan Šutanovac odgovornim za nastanak ovog duga smatraju Mlađana Dinkića, bivšeg ministra finansija.

Od toga ko je kriv, ni PIO fond ni vojni penzioneri nemaju ništa. PIO fond grca u finansijskim problemima i bez vojnih osiguranika, a vojni penzioneri bi trebalo da budu pošteđeni makar ove bitke. Upravni odbor PIO fonda zatražio je da Vlada Srbije sistemski reši ovaj spor. Ljubomir Draganjac, predsednik Udruženja vojnih penzionera Srbije izjavio je da će Fond morati da isplati vojnim penzionerima u proseku 12 penzija.