Magazin Godine Srbija

Fond PIO u plusu, ali… penzije i dalje dotiramo

Slika: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO)

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) završio je 2015. godinu sa ostvarenim budžetskim suficitom od oko četiri milijarde dinara, javlja Tanjug. Da pogledamo po kojoj je to matematici moguće…

Članovi Upravnog odmora ovog fonda usvojili su Izveštaj i izvršenju finansijskog plana fonda, kao i odluku o usvajanju Završnog računa od 1. januara do 31. decembra 2015. godine.

Finansijski direktor u PIO fondu Ivan Mimić rekao je da su u protekloj godini tekući prihodi iznosili oko 574 milijarde dinara, a rashodi oko 570 milijardi.

Što se tiče prihoda, u njih spadaju tekući prihodi koji obuhvataju doprinose za socijalno osiguranje na teret zaposlenih, doprinosi za socijalno osiguranje na teret posodavca, doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalne delatnosti, zatim primanja od prodaje nefinansijske imovine, kao i primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine.

Ova dobit se ne odnosi na trasfere tj. na isplate penzionerima koja i dalje jednim delom ide iz budžeta Srbije.

Što se tiče rashoda, u njih spadaju takođe tekući rashodi, zatim izdaci za nefinansijsku imovinu, kao i izdaci za otplatu glavnice i nabavku nefinansijske imovine.

Mimić objašnjava da je budžetski rezultat poslovanja u 2015. budžetski suficit u iznosu od 4. 233.574.036 dinara i on predstavlja razliku između zbira tekućih prihoda i tekućih primanja od prodaje nefinansijke imovine i zbira tekućih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu.

Korekcija budžetskog suficita se obavlja za iznos utrošenih sredstava tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finanisijske imovine u visini od oko 160 miliona dinara pa tako korigovani suficit iznosi 4.072.688.398 dinara. To, kako je objasnio Mimić, predstavlja neraspoređeni višak prihoda i primanja.

Izveštaj o izvršenju finansijskog plana fonda, kao i Odluku o usvajanju Završnog računa za prošlu godinu dostavljaju se Upravi za trezor, rečeno je na sednici.

U Srbiji je 1.734.790 penzionera, od čega je 1.452.968 iz kategorije zaposlenih, 82.344 samostalnih delatnosti i 199.478 poljoprivrednih penzionera (Tanjug ne pominje oko 40.000 vojnih penzionera).

Od ukupnog broja, starosnu penziju prima 1.065.511 ljudi (61,4 odsto), invalidsku 310.563 (17,9 odsto), a korisnika porodičnih penzija je 358.716 (20,7 odsto).

izvor: B92


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

1 Comment

Click here to post a comment
  • Vojni penzioneri su svrstani u kategoriju bivši zaposleni. Kad im odgovara a kad im ne odgovara onda nas prikazuju posebno kao vojne penzionere. Od 1.1.2012, kada je RF PIO preuzeo i imovinu FSOVO, smo u toj grupi ali nas tretira kao korisnike penzija a ne kao osiguranike jer nam moraju doneti rešenja po Zakonu PIO a to neće da urade.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija