Fond PIO: Dostaviti potvrdu za porodičnu penziju

Fond PIO podseća učenike i studente da je potrebno na vreme dostaviti potvrdu o školovanju za porodičnu penziju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) podsetio je da je neophodno dostaviti potvrdu o školovanju do 24. septembra odnosno do 31 oktobra za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

Korisnici porodične penzije koji su stariji od 15. godina a pohađaju školu, moraju da dostave potvrde o školovanju najkasnije do 24. septembra. Kada su u pitanju korisnici porodične penzije koji studiraju, rok do kada oni moraju dostaviti potvrde je kraj oktobra meseca.

U Fondu PIO, kao i svake godine, upozoravaju da će, u slučaju da potvrda o školovanju ne bude dostavljena u roku, isplata prinadležnosti biti obustavljena.

Potvrdu o školovanju učenici i studenti mogu predati lično ili poslati poštom na adresu one filijale Fonda PIO koja je zadužena za isplaćivanje njihove porodične penzije. Na potvrdu o školovanju obavezno treba upisati matični broj roditelja (JMBG) po kome se koristi porodična penzija.

Podsećamo:

Sva deca imaju pravo na porodičnu penziju do 15. godine. Nakon 15. godine to pravo im pripada do završetka školovanja, ali najkasnije od završenih 20 godina ukoliko pohađaju srednju školu, odnosno do 26 godina ako studiraju. Ovo pravo ne zavisi od toga gde korisnik porodične penzije studira. – da li je u pitanju državni ili privatni fakultet, školovanje u inostranstvu, niti ono zavisi od toga kako se finansiraju studije tj. da li je student na budžetu ili samofinansirajući.

Izvor: Fond PIO
Fotografijarawpixel.com

Moglo bi bas zanimati: