Evropa Foto albumi

Drezdenska barokna Bogorodica

Fraukirhe, ili crkva Bogorodice u Drezdenu (Dresdner Frauenkirche), izgrađena je u prvoj polovini 18. veka. 

Tokom bombardovanja Drezdena u Drugom svetskom ratu, crkva je bila porušena i spaljena zajedno sa celim centrom grada.
Decenijama je njen kamen stajao u ruševinama na livadi, da bi 1994. godine počela obnova zdanja.
Rekonstrukcija je završena 2005. godine i crkva je danas ponovo jedan od repera Drezdena i cele doline Labe.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija