Društvo Magazin Godine

Dobri programi zaštite starih – Japan (4)

Projekat “nulta izolacija” pokrenut je u tokijskom naselju Adači sa ciljem da nijedna stara osoba ne bude izolovana

Japan jeste izuzetno stara zemlja, ali je ona često i uzor drugima kada je u pitanju socijalna politika prema starima. Zato ne čudi što se jedan od njihovih programa našao u izboru dobre prakse drugih zemalja lista Guardian.

Japan
Adači, gusto naseljen deo severnog Tokija, pokrenuo je projekat “nulta izolacija” koji ima za cilj da se dopre do najstarijih članova zajednice. Analizirani su podaci svih ljudi koji su stariji od 70 godina. Stariji ljudi koji van svog doma nemaju prilike da pričaju sa nekim makar jednom nedeljno ili nemaju nikoga da mu se obrate za pomoć, smatraju se izolovanim.

Za one koji spadaju u tu grupu, posetioci pomažu da se prekine krug izolacije i da se podstakne učešće u događajima kao što su karaoke, grupe za vežbanje i zajedničke večere. Cilj je da se izolovani ljudi izvuku iz svojih domova i uključe u dešavanja u okviru zajednice makar dvaput mesečno.

“Adači inicijativa ‘nulta izolacija’ bila je specifičan odgovor na očajanje zajednice jer je leš starijeg čoveka mesec dana ležao u njegovoj kući neotkriven”, objašnjava Edrju Stivens, glavni istraživač u Japanskom centru za lokalnu upravu.

Dodaje: “Program ima za cilj da se korišćenjem postojećih sredstava i struktura efikasnije promoviše briga koju bi zaposleno stanovništvo Tokija trebalo da pokaže prema svojim starijim komšijama.” Program je već počeo da se primenjuje i prvo su obuhavćeni stariji samci.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija