Foto albumi Srbija

Deliblatska peščara

Deliblatska peščara ili Banatski pesak nalazi se jugu Banata i prostire na 350 kvadratnih kilometara. Peščara je jedinstvena u Evropi po svojim geomorfološkim odlikama.

Deliblatska peščara proglašena je za Specijalni rezervat prirode, a nalazi se i na preliminarnoj listi Uneska kao područje izuzetnih prirodnih vrednosti.

Vekovni nanosi i plavine banatskih reka i Dunava u vidu silikatno-karbonatnog peska načinili su dine. Njihove nadmorske visine kreću se između 70 i 197m.

Na severoistoku peščare nalaze se Zagajička brda, 246 m nadmorske visine. Za stepski reljef peščare karakteristično je nisko rastinje kao što je beličasto kovilje, ali ovde postoje i brojne vrste neautohtonih vrsta drveća. Autohtonim vrstama pripadaju lužnjak i bela lipa. Deliblatska peščara je stanište i retkih vrsta ptica kao što je stepski soko i orao krstaš, tekunica, slepo kuče i stepski skočimiš. U šumama obitavaju vukovi, jeleni i divlje svinje.

Deliblatski pesak nekada je vetrovima bio nošen sve do Beča, a kroz peščane dine karavane su vodili samo iskusni vodiči. Inteziviranim pošumljavanjem vetrovi i pesak su postepeno umireni, a dine su postale zatravljeni bregovi.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija