Deca ne nasleđuju penziju hranitelja

Deca koja su u hraniteljskim porodicama ne nasleđuju penziju hranitelja, Hranitelji, pod određenim uslovima, mogu da ostvare pravo na penziju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zakon ne predviđa mogućnost da deca koja su u hraniteljskim porodicama ostvare pravo na porodičnu penziju po osnovu smrti hranitelja. Ovo su na upit Politike decidirano odgovorili iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO).

Nismo sigurni da najbolje razumemo ostatak Politikinog članka, odnosno odgovora Fonda PIO, pa nećemo prepričavati već uglavnom navoditi

Pravo na porodičnu penziju pod određenim uslovima, a u skladu sa Zakonom o PIO, pripada: „deci koja su rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčadi koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučadi, braći i sestri i drugoj deci bez roditelja, odnosno deci koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao“.

Pravo hranitelja na penziju

Politika podseća da hranitelji pod posebnim uslovima mogu da ostvare pravo na neka primanja (da li je to penzija ili nije). Na to, u Fondu PIO kažu da „lice koje je zaključilo ugovor o hraniteljstvu ima pravo da mu se vreme kad je obavljalo poslove po ugovoru prizna u staž osiguranja i da, po tom osnovu, ostvari pravo na penziju kada ispuni zakonom propisane uslove.“

„Staž osiguranja po osnovu ugovora o hraniteljstvu zavisi isključivo od visine plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.“

Politika zaključuje da ako se neko hraniteljstvom bavi 15 godina, neće imati isto toliko godina staža. To, objašnjavaju, znači da nije bitno vreme trajanja ugovora, to jest koliko vremena se obavljaju ugovoreni poslovi.

Staž osiguranja računa se tako što se iznos ugovorene naknade deli sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa koja važi u momentu uplate, u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Upis staža ostvaren radom po ugovoru o hraniteljstvu obavlja Fond PIO.

Zahtev za upis podnosi se filijali fonda koja je nadležna prema mestu stanovanja. Uz zahtev se prilaže:

  • radna knjižica
  • kopija lične karte
  • dokaz o prestanku obavljanja ugovorenih poslova.

Dok traje ugovor o hraniteljstvu, po osnovu kojeg je osoba već obavezno osigurana, ona ne može sama sebi da uplaćuje doprinose.

U zakonu je navedeno da su hranitelji osobe za koje je Centar za socijalni rad utvrdio da su sposobne da se staraju o detetu na hraniteljstvu, odnosno da čuvaju, podižu i vaspitavaju dete.

Hranitelji imaju pravo na naknadu za izdržavanje deteta na hraniteljstvu, i naknadu za rad hranitelja, ako je na smeštaju jedno dete. Taj ugovor traje do prestanka hraniteljstva, odnosno do donošenja odluke centra o prestanku ili raskidu hraniteljstva iz nekog od razloga propisanih porodičnim zakonom.

Izvor: Politika