Finansije i lične finansije Foto albumi

Ceo svet stari – Ume li da stari pametno?

Starenje stanovništva već neko vreme beleži se u brojnim zemljama Evrope, Severne Amerike, Azije, a 21. vek učiniće starenje jednom od osnovnih karakteristika civilizacije.

Udruženi faktori dužeg životnog veka i opadanja nataliteta čine da se demografska slika pomera od piramide ka pravougaoniku sa jednakim brojem starih i mladih sa tendencijom kretanja ka obrnutoj piramidi od sredine 21. veka.Penzin pomno prati sve ove promene koje će imati veliki globalni uticaj na ekonomiju, politiku, porodice i pojedince. Slika nije crno-bela, i starenje ne mora biti loše samo po sebi. Pravo pitanje jeste da li smo kao civilizacija spremni za ovu, i bilo koju drugu drastičnu promenu? 

Kratkoročne politike koje se i dalje vode kaskaju za tim promenama, ali možemo pomoći sebi i svojoj porodici ako u ovom svetlu razmišljamo o budućnosti i pripremamo se za okolnosti koje nam ona donosi.

Pratite Penzin putem Newslettera ili društvenih mreža i spremno dočekajte budućnost!


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija