Broj penzionera se smanjuje iz godine u godinu

Broj penzionera u Srbiji neprekidno se smanjuje. Tokom prethodnih sedam godina beleži se konstantan pad. Sa druge strane, poboljšava se struktura kategorija penzionera.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U Republici Srbiji se broj penzionera smanjuje konstantno iz godine u godinu. Ovo se zaključuje na osnovu zvaničnih podataka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO).

Od decembra 2015. pa do oktobra 2022. godine broj penzionera je smanjen sa 1.735.942 na 1.646.903. Dakle, u periodu od sedam godina broj korisnika penzija se smanjio za skoro 90.000.

Broj ljudi kojima Fond PIO isplaćuje penziju, u ovom vremenskom razdoblju se u proseku smanjivao za po oko sedam-osam hiljada godišnje. Najveće smanjenje broja penzionera zabeležen je 2021. godine kada je broj penzionera smanjen za više od 30.000. Sledeći najveći pad desio se 2020. godine kada je broj smanjen za skoro 16.000

Istovremeno sa smanjenjem broja penzionera, poboljšava se struktura kategorija korisnika penzija. To se odnosi na udeo starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera u ukupnom broju. Naime, u ovom sedmogodišnjem periodu, udeo starosnih penzionera povećan je sa 61,3 odsto, koliko ih je bilo u decembru 2015. godine na 64,9 odsto u decembru 2021. godine.

Kako je rastao udeo starosnih tako je opadao udeo invalidskih penzionera. Na kraju 2015. godine invalidskih penzionera je bilo 18 odsto, da bi se taj udeo spustio na 15,1 odsto u decembru 2021. godine. Sa druge straen, udeo porodičnih penzionera u ukupnom broju korisnika penzija ostao je na oko 20 odsto.

Izvor: 021