Početna Magazin Godine Ekonomija Broj i kategorije penzionera u Crnoj Gori

Broj i kategorije penzionera u Crnoj Gori

Prema izveštaju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, prošle godine, broj korisnika (penzionera i drugih) u ovoj državi povećan je za tri hiljade tj. na oko 124.160.

Od ukupnog broja, civilnih korisnika bilo je oko 113.800, a vojnih 2.650. Kada je reč o različitim kategorijama civilnih penzionera, najveći broj čine, očekivano, korisnici starosne penzije – 55.500.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Korisnika porodične penzije bilo je 27.790, a invalidske penzije – 22.750. Porodičnih penzija po drugom roditelju bilo je 53. Naknadu za telesno oštećenje primalo je skoro 5.500 osoba, a naknadu za tuđu negu i pomoć 1.100.

Delimične invalidske penzije primalo je 14, a privremenu naknadu invalida treće kategorije više od 1.000 korisnika. Dodatak za spomenicu primalo je 43, a jedan korisnik je dobio naknadu zbog manjeg ličnog dohotka.

Crnogorski Fond PIO isplatio je, tokom prošle godine, i oko 7.650 korisnika koji žive van Crne Gore. Troje ljudi primilo je srazmernu* starosnu penziju, a jedan korisnik srazmernu porodičnu penziju.

*Srazmerna penzija je penzija koja se obračunava prema dužini ostvarenog staža na području svake države gde je osiguranik uplaćivao staž, a taj staž se uzima kao uslov za ostvarenje prava na penziju. Zbir dva ili više dela srazmerne penzije predstavlja celinu srazmerne penzije korisnika.