Ekonomija Magazin Godine

Broj i kategorije penzionera u Crnoj Gori

Prema izveštaju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, prošle godine, broj korisnika (penzionera i drugih) u ovoj državi povećan je za tri hiljade tj. na oko 124.160.

Od ukupnog broja, civilnih korisnika bilo je oko 113.800, a vojnih 2.650. Kada je reč o različitim kategorijama civilnih penzionera, najveći broj čine, očekivano, korisnici starosne penzije – 55.500.

Korisnika porodične penzije bilo je 27.790, a invalidske penzije – 22.750. Porodičnih penzija po drugom roditelju bilo je 53. Naknadu za telesno oštećenje primalo je skoro 5.500 osoba, a naknadu za tuđu negu i pomoć 1.100.

Delimične invalidske penzije primalo je 14, a privremenu naknadu invalida treće kategorije više od 1.000 korisnika. Dodatak za spomenicu primalo je 43, a jedan korisnik je dobio naknadu zbog manjeg ličnog dohotka.

Crnogorski Fond PIO isplatio je, tokom prošle godine, i oko 7.650 korisnika koji žive van Crne Gore. Troje ljudi primilo je srazmernu* starosnu penziju, a jedan korisnik srazmernu porodičnu penziju.

*Srazmerna penzija je penzija koja se obračunava prema dužini ostvarenog staža na području svake države gde je osiguranik uplaćivao staž, a taj staž se uzima kao uslov za ostvarenje prava na penziju. Zbir dva ili više dela srazmerne penzije predstavlja celinu srazmerne penzije korisnika. 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija