Astrologija

Astrologija

Astrologija ima mnogo toga da ponudi onima koji svesno održavaju svoj unutrašnji život. Nije reč o senzacionalnim iznenađenjima niti o načinu da se manipuliše sudbinom, već o ukazivanju na faze ličnog razvoja koje mi dobro prihvatamo i koje ćemo iskoristiti kao mogućnost za naš sopstveni preobražaj.

 • Ovaj svet povezan je, onako kako je neophodno, sa pokretima gornjeg sveta. Svim moćima u našem svetu upravljaju ti pokreti.
  Aristotel, O nebu 
 • Ćutim o filozofima, o astronomima, o astrolozima, čija znanja, veoma korisna za ljude, potvrđuje dogma, objašnjava metoda i opravdava iskustvo.
  Sv. Jeronim, Predgovor prevoda Biblije 
 • Dvadeset godina praktičnog proučavanja ubedila su moj buntovni duh u stvarnost astrologije.
  Kepler 
 • Ako su ljudi čije znanje je manjkavo mislili da mogu, sve donedavno, da se rugaju astrologiji, smatrajući je pseudonaukom koja je odavno likvidirana, ova astrologija, koja potiče iz dubine narodne duše, ponovo se pojavljuje danas na vratima naših univerziteta koje je napustila pre tri veka.
  K. G. Jung 

Objašnjenje savremenog astrologa, Stivena Aroja:

 • Astrologija ima mnogo toga da ponudi onima koji svesno održavaju svoj unutrašnji život. Nije reč o senzacionalnim iznenađenjima niti o načinu da se manipuliše sudbinom, već o ukazivanju na faze ličnog razvoja koje mi dobro prihvatamo i koje ćemo iskoristiti kao mogućnost za naš sopstveni preobražaj.