Početna Magazin Godine Arhiva Fonda PIO: Mikrofilmovanje ili čuvanje 40 godina

Arhiva Fonda PIO: Mikrofilmovanje ili čuvanje 40 godina

Arhivska građa Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koja još nije dobila svoj elektronski oblik u obavezi je da se čuva trajno, najmanje 40 godina…

Dnevni list Kurir pokrenuo je temu čuvanja arhive PIO fonda u neodgovarajućim uslovima u potopljenim skloništima, uz nekoliko objavljenih fotografija naslagane dokumentacije u skloništima. Na to je ubrzo stigao demanti Fonda da je arhiva bezbedna:

– Fond je zaključio ugovor o skladištenju sa „Javnim preduzećem Skloništa“ koje može da garantuje najbezbednije uslove. Skladištenje se odnosi isključivo na pasivnu dokumentaciju, po kojoj su prestala sva prava osiguranika, koja je prethodno skenirana i mikrofilmovana, i za koju postoji obaveza da se čuva u papirnom obliku još godinu dana, nakon čega se, u skladu sa procedurama, uništava – naveli su tim povodom iz PIO fonda:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

– Mikrofilmovanje se obavlja po tačno utvrđenim procedurama. To znači da firmi koja radi taj posao PIO dostavlja dokumente u specijalno obeleženim kutijama uz prateći spisak svih spisa koji se nalaze u kutiji.

– Nakon skeniranja i elektronske obrade tih dokumenata PIO dobija mikrofilmove i istovremeno Arhivu Srbije upućuje takozvani Zahtev za izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala, odnosno traži dozvolu za uništenje materijala koji je prethodno snimljen na mikrofilm. Ta dokumentacija koja je u procesu mikrofilmovanja ostaje u magacinu firme koja obavlja prenos podataka sa papira.

– Dešava se da u tom magacinu kutije sa papirima ostanu i više od godinu dana, dok ne dođe kamion Fonda PIO i odnese ih na uništenje. Arhivska građa koja još nije dobila svoj elektronski oblik u obavezi je da se čuva trajno, najmanje 40 godina, i to zaštićena od oštećenja ili uništavanja – kaže sagovornik Kurira u štampanom izdanju od 23. jula 2014. godine.