Magazin Godine Srbija Zdravlje

ALIMS kontrolna laboratorija dobila sertifikat ISO 17025

Sertifikat ISO 17025 dobijen je 3. oktobra 2014. godine od Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju (EDQM), koji je deo Saveta Evrope…

Nacionalna kontrolna laboratorija Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je dobila sertifikat o usaglašenosti rada sa zahtevima standarda ISO 17025 od Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju (EDQM), koji je deo Saveta Evrope.

– Sertifikat, dobijen 3. oktobra, rezultat je provere koju su sproveli vrhunski stručnjaci iz elitnih laboratorija Evropske unije, čiji je rad usklađen sa najvišim zahtevima farmaceutske struke – rekao je 20. oktobra 2014. godine Tanjugu portparol ALIMS-a Aleksandar Tucović.

On je dodao da je tom prilikom proveravano funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom, kao i proces kontrole kvaliteta lekova u fizičko-hemijskoj i biološkoj laboratoriji.

Tucović je istakao da je rad Nacionalne kontrolne laboratorije ocenjen kao visoko stručan i usaglašen sa Evropskom farmakopejom, zahtevima standarda ISO 17025 i najnovijim međunarodnim direktivama i smernicama.

U izveštaju je posebno pohvaljena integrisanost sistema upravljanja kvalitetom u svakodnevni rad laboratorije, kao i motivisanost, obučenost i posvećenost zaposlenih održanju kvaliteta rada i njegovom kontinuiranom unapređenju.

– Ovom proverom je potvrđen visoki renome Nacionalne kontrolne laboratorije koji ona uživa u okviru mreže evropskih laboratorija za kontrolu lekova, čiji je punopravni član od 2004. godine – zaključio je Tucović, prenosi Politika.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija