Početna Magazin Godine Srbija Vlada Republike Srbije

Vlada Republike Srbije

Vlada Republike Srbije

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji (Ustav, član 122) i bira je većina poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.

Po Ustavu, vladu čine predsednik, jedan ili više potpredsednika i ministri.

Vlada je odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne uprave.

Predsednik Vlade vodi i usmerava rad Vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju Vlade, usklađuje rad članova Vlade i predstavlja Vladu.

Ministri su za svoj rad i za stanje u oblasti iz delokruga ministarstva odgovorni predsedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštini.

Više o Vladi čitajte u Ustavu Republike Srbije.