Zlatna jesen – Dom za stare

  • Palmotićeva 4 a, Subotica
  • 24107 Subotica
  • tel: 024 533 550

  • mob: 063 310 839

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: