Villa Ancora Palić – Dom za stare

  • Zelengorska 21, Palić
  • 24413 Subotica
  • tel: 024 551 341

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: