Villa Ancora Palić – Dom za stare

Villa Ancora Palić – Dom za stare

  • Zelengorska 21, Palić

  • 24413 Subotica

  • tel: 024 551 341

  • email: gmbcom@tippnet.rs

  • web: www.villaancora.rs

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: