Udruženje penzionera Grada Novog Sada
  • Poštanska 3, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 6611 027