Poliklinika Intermedic

Poliklinika Intermedic
  • Vlade Danilovića 19, Valjevo

  • 14000 Valjevo

  • tel: 014 291 358

  • mob: 064 2276 398

  • mob: 063 8958 055

  • email: suncica1960@yahoo.com