Poliklinika Intermedic

  • Vlade Danilovića 19, Valjevo
  • 14000 Valjevo
  • tel: 014 291 358

  • mob: 064 2276 398
  • mob: 063 8958 055
  • email: suncica1960@yahoo.com