Nacionalni dom

Nacionalni dom

  • Cara Lazara 20, Vladimirovac

  • 26315 Alibunar

  • tel: 013 644 172

  • tel: 013 644 061

  • mob: 063 642 321

  • email: nacionalni1@gmail.com

  • web: www.dom.co.rs

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: