Javno preduzeće Komunalac u Rumi, Ruma

  • Jelenačka 2, Ruma
  • 22400 Ruma
  • tel: 0800 100 105 besplatni poziv sa fiksnih telefona

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • tel: 022 471 314
  • tel: 022 479 675 Gradsko groblje
  • tel: 022 471 155 Groblje Barunovac
  • email: office@komunalacruma.co.rs
  • web: komunalacruma.rs