Javno komunalno preduzeće Prostor Sombor

  • Rade Drakulića 12, Sombor
  • 25101 Sombor
  • tel: 0800 222 001 besplatni poziv sa fiksnog telefona