Gerontološki centar Novi Sad

Gerontološki centar Novi Sad

  • Fruškogorska 32, Novi Sad

  • 21102 Novi Sad

  • tel: 021 450 266

  • fax: 021 6350 782

  • email: gerontns@neobee.net

  • web: www.gerontns.rs

  • V.D. direktora: Dr Dragan Milošević

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: