Gerontološki centar Jelenac

Gerontološki centar Jelenac

  • Momčila Popovića 156, Aleksinac

  • 18220 Aleksinac

  • tel: 018 800 176

  • tel: 018 800 177

  • tel: 018 804 012

  • email; gc_jelenac@beotel.net

  • web: www.gcjelenac.com

  • Direktor: Dragan Veselinović

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: