• Međunarodni put 246, Čenej
  • 21233 Novi Sad
  • tel: 021 714 369

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: