GC Novi Sad – Dom za penzionere i stara lica Liman

GC Novi Sad – Dom za penzionere i stara lica Liman

  • Fruškogorska 32, Novi Sad

  • 21102 Novi Sad

  • tel: 021 459 199

  • email: gerontns@neobee.net

  • web: www.gerontns.rs

  • Rukovodilac: Dr Gordana Đurić

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: