DZ Palilula – Zdravstvena stanica Padinska Skela

  • Srpskog husarskog puka b.b, Padinska Skela
  • 11213 Beograd – Palilula
  • tel: 011 8871 721