DZ Palilula – Ambulanta Borča III

  • Bratstva i jedinstva 115, Borča
  • 11211 Beograd – Palilula
  • tel: 011 3324 358