Domsko odeljenje za penzionere i stara lica Blace

Domsko odeljenje za penzionere i stara lica Blace

  • Braće Vuksanovića 3, Blace

  • 18420 Blace

  • tel: 027 371 045

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: