Dom zdravlja Šabac

Dom zdravlja Šabac
  • Popa Karana 2-4, Šabac

  • 15000 Šabac

  • tel: 015 363 375

  • tel: 015 363 505 opšta praksa

  • tel: 015 363 426 stomatologija

  • tel: 015 363 488 hitna pomoć

  • tel: 015 363 346 kućno lečenje

  • tel: 015 363 615 zaštita prava pacijenata

  • email: infodz@dzsabac.org.rs

  • web: www.dzsabac.org.rs