Dom zdravlja Jagodina

  • Karađorđeva 4, Jagodina
  • 35000 Jagodina
  • tel: 035 8150 033 centrala

  • tel: 035 243 732 opšta praksa zakazivanje
  • tel: 035 8150 011 hitna pomoć
  • tel: 035 8150 027 stomatologija
  • tel: 035 8150 007 polivalentna patronaža
  • tel: 035 815 0017 kućno lečenje
  • email: dzjagodina@open.telekom.rs
  • web: www.domzdravljaja.rs