Dom zdravlja Alibunar

  • Trg slobode 8, Alibunar
  • 26310 Alibunar
  • tel: 013 641 201 centrala

  • tel: 013 641 063 opšta praksa i hitna pomoć
  • tel: 013 641 271 laboratorija
  • tel: 013 641 164 stomatologija i ginekologija
  • email: direktor@dzalibunar.rs
  • web: www.dzalibunar.rs