Dom zdravlja Alibunar

Dom zdravlja Alibunar
  • Trg slobode 8, Alibunar

  • 26310 Alibunar

  • tel: 013 641 201 centrala

  • tel: 013 641 063 opšta praksa i hitna pomoć

  • tel: 013 641 271 laboratorija

  • tel: 013 641 164 stomatologija i ginekologija

  • email: direktor@dzalibunar.rs

  • web: www.dzalibunar.rs