• Mite Ružića 29 a, Zvezdara
  • 11160 Beograd – Zvezdara
  • tel: 011 2864 055

  • mob: 063 7727 325
  • mob: 063 7885 600
  • email: milagrocasa@gmail.com
  • web: www.milagrocasa.com

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: