Dom za stare Maksimović

  • Radnoti Mikloša 42, Subotica
  • 24105 Subotica
  • tel: 024 547 607

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: