Dom za stare i penzionere Kula

Dom za stare i penzionere Kula

  • Maršala Tita 99, Kula

  • 25230 Kula

  • tel: 025 728 150 dom

  • tel: 025 729 133 pomoć u kući

  • email: dsk1@open.telekom.rs

  • web: www.domzastarekula.com

  • Direktorka: Branka Leđenac

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: