• Četvrte Flavijeve legije 16, Višnjica
  • 11060 Beograd – Palilula
  • tel: 011 2993 041

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: