Dom za stare Help

Dom za stare Help

  • Timočka 1, Radujevac

  • 19334 Negotin

  • tel: 019 528 016

  • mob: 063 7037 590

  • email: domzastarehelp@gmail.com

  • web: www.domzastarehelp.com

  • Vlasnik: Milivoje Stingić

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: