Dom za stara lica Konak

Dom za stara lica Konak

  • Trg kralja Petra Prvog 3, Sremska Kamenica

  • 21208 Petrovaradin

  • tel: 021 463 819

  • fax: 021 463 807

  • email: gerentokonak@gmail.com

  • web: www.domzastarekonak.com

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: