Dom za stara lica Konak

  • Trg kralja Petra Prvog 3, Sremska Kamenica
  • 21208 Petrovaradin
  • tel: 021 463 819

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: