Dom za stara lica Dolce Vita Kej – Zemun 3

Dom za stara lica Dolce Vita Kej – Zemun 3

  • Šilerova 23 d, Zemun

  • 11080 Beograd – Zemun

  • tel: 011 3164 912

  • tel: 011 3752 235

  • tel: 011 3752 337

  • email: dolcevitakej@yahoo.com

  • web: www.dolcevitakej.com

  • Direktor: Željko Budimirović

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: